Villkor och bestämmelser

VILLKOR FÖR WEBBPLATS

www.pingaoculto.es

 

 1. ANVÄNDARVILLKOR

   

  ALLMÄN INFORMATION

  Denna webbplats drivs av PINGOC NOW SL. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till PINGOC NOW SL. PINGOC NOW SL erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga på denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

  Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår "Tjänst" och godkänner följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive alla ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

  Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal bör du inte komma åt webbplatsen eller använda någon av tjänsterna. Om användarvillkoren anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.


  Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den uppdaterade versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att verifiera ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

  Vår butik är värd på WordPress. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster.


  AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR NETBUTIK

  Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta av dina anhöriga minderåriga använder denna webbplats.

  Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

  Du får inte överföra maskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

  Ett brott mot eller överträdelse av någon av dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


  AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

  Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst, av vilken anledning som helst, när som helst.

  Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att justera eller anpassa till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

  Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

  Titlar som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.


  AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

  Vi är inte ansvariga om informationen på denna sida inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakt, fullständig eller aktuell information. All tillit till ämnet för denna webbplats sker på din egen risk.

  Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

  SEKTION 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH PRISER

  Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del av innehållet) när som helst utan föregående meddelande.

  Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.


  AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

  Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

  Vi har ansträngt oss för att visa färgerna och bilderna på våra produkter, i butiken, så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färger korrekt.

  Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

  Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas till.


  AVSNITT 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

  Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress.

  I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

  Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

  För mer information, läs vår returpolicy.

  AVSNITT 7 – TILLVALSVERKTYG

  Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar och som vi inte har någon kontroll eller input över.

  Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till dessa typer av verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar som härrör från eller relaterat till din användning av verktyg som tillhandahålls av tredje part.

  All användning du använder av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och samtycker till villkoren enligt vilka dessa verktyg tillhandahålls av tredje parts leverantör(er).

  Vi kan också erbjuda dig nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

  AVSNITT 8 – LÄNKAR TREDJE PART

  Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

  Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för material, produkter eller tjänster från tredje part.

  Vi är inte ansvariga för några skador eller skador relaterade till förvärv eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen granska tredje partens policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

  AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INSLAGA

  Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post eller på annat sätt (sammantaget "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta eller på annat sätt använda i något medium alla kommentarer du skickar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.

  Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotande, förtalande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller stötande, eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller användarvillkoren.

  Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, använda en annan identitet än en legitim, eller vilseleda tredje part eller oss om ursprunget till dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi är inte ansvariga och tar inget ansvar med avseende på kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.


  AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER

  Ditt inlämnande av personlig information via webbplatsen styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy: https://www.pingaoculto.es/privacy-policy/


  AVSNITT 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

  Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).

  Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, korrigera eller förtydliga informationen på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen uppdaterad specifikation eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska användas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


  AVSNITT 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

  Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är användning av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden: (a) för alla olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång eller kränka vår eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att presentera falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av föremålen för förbjuden användning.


  AVSNITT 13 – UNDANTAG AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

  Vi garanterar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, läglig, säker eller felfri.

  Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

  Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

  Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller förmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls genom Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

  I inget fall ska PINGOC NOW SL, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, särskilda skador, förluster, anspråk eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlust av vinst, förlust av inkomst, förlust av besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som ett resultat av användningen av någon av tjänsterna eller produkterna som köpts via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll , eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll publicerats (eller produkten) har publicerats, överförts eller gjorts tillgänglig via tjänsten, även om det har underrättats om dess möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.


  AVSNITT 14 – ERSÄTTNING

  Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla PINGOC NOW SL och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licenstagare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa, från alla anspråk eller krav, inklusive avgifter rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller som ett resultat av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

  AVSNITT 15 – AVSKÄRBARHET

  I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse ändå vara effektiv i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ett sådant beslut kommer inte att påverka giltigheten av tillämpligheten av övriga återstående bestämmelser.


  AVSNITT 16 – UPPSÄGNING

  Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet kommer att överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

  Dessa användarvillkor gäller om inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

  Om du enligt vår bedömning misslyckas med, eller misstänks för att underlåta, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas tills du inkluderar slutdatum; och/eller därför kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

  AVSNITT 17 – HELA AVTALET

  Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

  Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag . , vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av användarvillkoren).

  Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot skrivgruppen.


  AVSNITT 18 – LAG

  Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Spanien.


  AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

  Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

  Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.


  AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

  Frågor om användarvillkoren ska skickas till contact@pingaoculto. Com.

Global Expressfrakt

Var som helst i Världen

14 dagars Returrätt

Upp till 14 kalenderdagar

3 års Garanti

Snabb och effektiv hantering

100% Säker Betalning

PayPal/MasterCard/Visa