Rättsligt meddelande

PINGOC NOW SL är dedikerad till tillhandahållande av elektroniska produkter butik. Tjänsterna som ingår i denna aktivitet kommer att rikta sig till individer, frilansare och företag, som svarar på behov och frågor från användare och/eller kunder på professionell nivå.

Identifieringsuppgifter för ägaren av webbplatsen

I enlighet med informationsplikten som anges i tillämpliga regler för skydd av personuppgifter, samt i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel, meddelas att denna webbplats är ägd av:

PINGOC NOW SL, med CIF B72491368 och registrerat kontor på LUCIO DEL VALLE, No. 12, Piso LC, Prta. 1, MADRID (MADRID), CP: 28003.

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter, liksom dess egna skyldigheter, kommer att övertas av enheten beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls.

Denna information reglerar användningsvillkoren, ansvarsbegränsningarna och de skyldigheter som användarna av denna webbplats åtar sig och åtar sig att respektera.

Användarvillkor

Användningen av denna webbplats ger villkoret för användare av densamma, antingen som en fysisk eller juridisk person, och förutsätter med nödvändighet ett fullständigt, uttryckligt och oreserverat godkännande av alla klausuler och allmänna villkor som ingår i detta juridiska meddelande. På detta sätt, om användaren inte samtycker till klausulerna och villkoren för användning av detta juridiska meddelande, måste de avstå från att använda denna webbplats.

Detta juridiska meddelande kan bli föremål för ändringar och uppdateringar, så versionen som publiceras av PINGOC NOW SL kan vara annorlunda varje gång användaren går in på denna webbplats. Därför måste användaren läsa det juridiska meddelandet varje gång de går in på sidan.

Användaren är skyldig och åtar sig att använda sidan och innehållet i enlighet med gällande lagstiftning, med det juridiska meddelandet och med alla andra meddelanden eller instruktioner som de får kännedom om, antingen genom detta juridiska meddelande eller på någon annan plats. inom innehållet som utgör sidan, samt med reglerna för samexistens, moral och allmänt accepterade goda seder.

För detta ändamål åtar sig användaren och förbinder sig att INTE använda något av innehållet för olagliga ändamål eller effekter, förbjudna i det juridiska meddelandet eller enligt gällande lagstiftning, skadligt för tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada , inaktivera, försämra eller förhindra normal användning av innehåll, datorutrustning eller dokument, filer och alla typer av innehåll som lagras i någon datorutrustning som ägs eller kontrakteras av PINGOC NOW SL, av andra användare eller av någon Internetanvändare (hårdvara och mjukvara).

På samma sätt åtar sig användaren och förbinder sig att inte överföra, sprida eller göra tillgängligt för tredje part någon form av material som finns på denna webbplats.

I enlighet med allt detta får användaren inte heller:

  • Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgängligt eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har skriftligt och uttryckligt tillstånd från PINGOC NOW SL, som är ägare till motsvarande rättigheter, eller att detta är lagligt tillåtet. .
  • Ta bort, manipulera eller på något sätt ändra "upphovsrätten" och andra identifierande data för de reserverade rättigheterna för PINGOC NOW SL eller dess ägare, fingeravtryck och/eller digitala identifierare, eller andra tekniska medel som etablerats för igenkänning.
  • Användaren måste avstå från att skaffa eller ens försöka erhålla innehållet med andra medel eller procedurer än de som, beroende på fallet, har gjorts tillgängliga för detta ändamål eller har angivits för detta ändamål på webbsidan där det finns. hitta innehållet eller i allmänhet sådana som vanligtvis används på Internet för detta ändamål, förutsatt att de inte medför risk för skada eller inaktivering av sidan och/eller innehållet.

Jurisdiktion

För alla frågor som uppstår om tolkningen, tillämpningen och efterlevnaden av detta juridiska meddelande, såväl som de anspråk som kan uppstå från dess användning, vänder sig alla parter till de spanska domstolarna.

Tillämplig lagstiftning

Det juridiska meddelandet styrs av spansk lagstiftning och de vid alla tillfällen gällande reglerna för skydd av personuppgifter (för närvarande RGPD och LOPD).

Global Expressfrakt

Var som helst i Världen

14 dagars Returrätt

Upp till 14 kalenderdagar

3 års Garanti

Snabb och effektiv hantering

100% Säker Betalning

PayPal/MasterCard/Visa